Ekologia, środowisko

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” i zmiany od 2018 roku.

Dotychczasowe doświadczenia rolników w zakresie wdrażania działania „Rolnictwo ekologiczne” i wiele trudności z tym związanych sprawiły, że dnia 25 września opublikowano kolejną zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”(Dz. U. z 2017r, poz. 1775).

Czytaj więcej

Zmiany przepisów prawnych w gospodarce odpadami

Uwaga!

1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz.2422) Dotyczy między innymi zmian w zakresie katalogu odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów.


2. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2017 poz.2056) Dotyczy opłaty recyklingowej za torebki foliowe.

Znamy laureatów konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w naszym regionie.

 

Gratulacje i wyrazy uznania włodarzy województwa kujawsko-pomorskiego skierowane do uczestników 10 edycji konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Tak w skrócie wyglądało uroczyste podsumowanie konkursu, w którym udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych z naszego regionu, ocenionych w kategorii „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Czytaj więcej

Zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów( Dz.U. z 2017 r. poz.19), które wchodzi w życie 1 lipca 2017 r. , zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Zbieranie będzie z podziałem na cztery frakcje takie jak: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Czytaj więcej