NAWOZY MINERALNE I ŚRODKI POPRAWIAJACE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

 Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach.    

WYKAZ NAWOZÓW W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM  I ŚRODKÓW POPRAWIAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM – https://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości – https://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/

Skip to content