ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

 

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną kwalifikującą: środki ochrony roślin, nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby oraz podaje ich wykaz do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

  1. Środek ochrony roślin może zostać zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jeżeli:
  • znajduje się w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów o ochronie roślin;
  • zawiera w swoim składzie wyłącznie substancje biologicznie czynne, mikroorganizmy i żywe organizmy wymienione w załączniku do rozporządzenia.

  więcej   www.ior.poznan.pl   

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYMwww.ior.poznan.pl

WYKAZ ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ IOR-PIB ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych

WYSZUKIWARKA SUBSTANCJI PODSTAWOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ROŚLIN – https://rolnictwo-ekologiczne.ior.poznan.pl/

Skip to content