Odstępstwo na wprowadzenie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że minister właściwy ds. rolnictwa ekologicznego może wydawać zgody na odstępstwo przewidziane w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej będą aktualizowane stosownie do zmian w projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Wnioski do pobrania:

 https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (1)

Skip to content