System certyfikacji

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Producent lub grupa producentów chcący rozpocząć działalność w rolnictwie ekologicznym, powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym .

Formularz zgłoszenia wraz z objaśnieniami oraz szczegóły dot. zasad zgłaszania się działalności w rolnictwie ekologicznym znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2

Wykaz jednostek certyfikujących:

wejdź na stronę:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace

lub pobierz plik pdf:
Lista_jednostek_certyfikujących_w_Polsce_–_stan_na_dzień_19_01_2022

Skip to content