MATERIAŁ SIEWNY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

MRiRW informacja o stosowaniu nieekologicznego materiału siewnego – 20.01.2022

W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny, nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi. Materiał siewny musi spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Wykaz ekologicznego materiału siewnego dostępny pod poniższym linkiem:

https://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/

Skip to content