Konkurs „Natura w obiektywie”

W dniach 9 -19 listopada 2020r. mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogli przesłać zdjęcia promujące walory przyrodnicze regionu. Głównym celem konkursu było rozbudzenie wśród mieszkańców naszego regionu zainteresowania przyrodą, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii.  Informacja o konkursie została umieszczona na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.kpodr.pl oraz na stronie www.nakło24.pl . Spośród 55 uczestników konkursu, którzy nadesłali 1578 zdjęć komisja konkursowa wyłoniła 38 laureatów, których fotografie spełniały kryteria podane w regulaminie.

Zgodnie ze sporządzonym regulaminem laureaci konkursu to osoby, które przesłały autorskie fotografie, których tematem była jest fauna i flora województwa kujawsko-pomorskiego. Komisja konkursowa brała pod uwagę wartość artystyczną, interpretację i nawiązanie do tematu oraz spełnienie wymogów formalnych. Osoby  biorące udział w konkursie otrzymały nagrody pieniężne.

Komisja konkursowa przygotowała listę laureatów, która była ogłoszona na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.kpodr.pl.

Wyróżnione 124 zdjęcia są umieszczone w publikacji albumu przyrodniczego „Natura w obiektywie” – promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego.

A tutaj cały album w formacie pdf

natura w obiektywie

Opracowała:
Natalia Czyżewska-Suchoń
Minikowo, 21 grudnia 2020r.

Skip to content