Konkurs „Człowiek i środowisko 2020”

20 września 2020r. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej i Kulinarnej Promocji Karpia w Minikowie odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko. Spośród osób biorących udział w konkursie, komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników, którzy odpowiadali na pytania zawarte w przygotowanym teście konkursowym. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu konkursowego, który składał się z zestawu 10 pytań.

Zgodnie ze sporządzonym regulaminem laureaci konkursu to 3 pierwsze osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie 10 pytań testowych i uzyskały maksymalną ilość punktów. Wyróżnienie otrzymało 7 osób, które popełniły nie więcej niż 1 błąd. Nagrody otrzymało również 40 uczestników konkursu, którzy  jako pierwsi rozwiązali test i popełnili nie więcej niż 2 błędy. Dla osób biorących udział w konkursie zostały przygotowane nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej w Toruniu.

Wartość nagrody uzależniona była od odbiorcy nagrody:

– Laureat – zestaw roślin o wartości 100 zł

– Wyróżniony – zestaw roślin o wartości 50 zł

– Uczestnik – zestaw roślin o wartości 20 zł.

Potwierdzenie odbioru nagród znajduje się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Informacja o planowanym konkursie oraz relacja z przeprowadzonego konkursu została upowszechniona w formie sprawozdania i fotorelacji na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.kpodr.pl.

Głównym celem konkursu było upowszechnienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz dostrzeżenie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem. Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz bioróżnorodności.

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu dzięki otrzymanym zestawom roślin mają okazję zwiększyć bioróżnorodność w swoich gospodarstwach poprzez upiększenie zagród i ogrodów.

Opracowała:
Natalia Czyżewska-Suchoń

20.09.2020.

Skip to content