Konkurs „Człowiek i środowisko” 2021

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 19 września 2021r. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej „Barwy Lata Jesienią w Ogrodzie” zorganizował konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Wśród odwiedzających  wielu zdecydowało się sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami rozwiązując test konkursowy, który składał się z 10 pytań.

Głównym celem konkursu było upowszechnienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz dostrzeżenie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem. Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz bioróżnorodności.

W ramach konkursu Komisja wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Według przygotowanego regulaminu konkursu laureaci to 3 pierwsze osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie 10 pytań testowych i uzyskały maksymalną ilość punktów. Wyróżnienie otrzymało 7 osób, które popełniły nie więcej niż 1 błąd. Nagrody otrzymało również 40 uczestników konkursu, którzy  jako pierwsi rozwiązali test i popełnili nie więcej niż 2 błędy. Dla osób biorących udział w konkursie zostały przygotowane nagrody w postaci zestawów roślin i krzewów ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska              i Gospodarki  Wodnej w Toruniu.

Wartość nagrody uzależniona była od ilości uzyskanych punktów:

– Laureat – zestaw roślin o wartości 100 zł

– Wyróżniony – zestaw roślin o wartości 50 zł

– Uczestnik – zestaw roślin o wartości 20 zł.

Potwierdzenie odbioru nagród znajduje się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Informacja o planowanym konkursie oraz relacja z przeprowadzonego konkursu została upowszechniona w formie sprawozdania i fotorelacji na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.kpodr.pl.

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu dzięki otrzymanym zestawom roślin mają okazję zwiększyć bioróżnorodność w swoich gospodarstwach poprzez upiększenie zagród i ogrodów.

 Opracowała:
Natalia Czyżewska-Suchoń

Minikowo, 21 września 2021r.

Skip to content