„Bioróżnorodność w służbie człowiekowi”– kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

„Bioróżnorodność w służbie człowiekowi”– kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, to przedsięwzięcie, które trafiło do dużej grupy odbiorców i zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Zadaniem programu było przekazanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i bioróżnorodności. Celem programu była promocja zasobów przyrodniczych regionu Kujaw i Pomorza oraz upowszechnianie zachowań proekologicznych sprzyjających ochronie środowiska.

Dzięki realizacji programu pn. „Bioróżnorodność w służbie człowiekowi”– kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowano następujące zadania:

-„EKO – OPCJA”  – programy edukacyjne o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska,

– „Spotkania z ekologią” – programy edukacyjne o tematyce przyrodniczej,

– „Wypalaniu traw mówimy NIE” – broszura edukacyjno – informacyjna,

– „Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym” – broszura edukacyjno – informacyjna.

Skip to content