„Ekologia i bioróżnorodność sprzymierzeńcem człowieka”- kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

„Ekologia i bioróżnorodność sprzymierzeńcem człowieka”– kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego to przedsięwzięcie,  które zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Realizowane zadania były ogólnodostępne, które trafiały do dużej grupy odbiorców. Celem przedsięwzięcia było oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa poprzez propagowanie właściwych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Dzięki realizacji programu pn. „Ekologia i bioróżnorodność sprzymierzeńcem człowieka” – kampania edukacyjno-promocyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowano następujące zadania:

-„EKO – OPCJA”  – programy edukacyjne o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska,

– „Spotkania z ekologią” – programy edukacyjne o tematyce przyrodniczej,

– Konferencja pn. „Rolnictwo sprzymierzeńcem bioróżnorodności

– Konferencja pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym – aktualne trendy i perspektywy

– Publikacja albumu przyrodniczego pn. „Natura w obiektywie” promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Opracowała: Natalia Czyżewska-Suchoń

Skip to content