„Woda szara” – wykorzystanie wody ściekowej w gospodarstwie domowym.

W ubiegłym wieku w związku ze zmniejszającymi się rezerwami wody gruntowej oraz kosztownymi systemami uzdatniania jej, zrodziło się  zainteresowanie ponownym  odzyskiwaniem części zużywanej wody zarówno w domu, jak i komercyjnie.

W wielu krajach  Europy  istnieje zakaz dotyczący stosowania wody pitnej do podlewania terenów zieleni,  w takiej sytuacji ponowne wykorzystanie zużytej wody jest jednym z głównych sposobów pozyskiwania jej  na te cele. W celu odzyskania zużytej wody niezbędne jest wykonanie oddzielnej sieci przewodów, pionów kanalizacyjnych  do zbierania i dystrybuowania wody szarej. Instalację można wykonać zarówno w nowo budowanych, jak i gotowych domach, ale w tym drugim przypadku trzeba się liczyć z większymi kosztami związanymi z przerabianiem  istniejących już instalacji.

Europejska  Norma 12056-1 „szarą wodę” definiuje jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę, która wytwarzana  jest podczas domowych czynności, takich jak kąpiel, mycie naczyń z wyjątkiem spłukiwania toalet. Woda szara zawdzięcza  nazwę swemu kolorowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody zdatnej do spożycia ani jako silnie skażonej. W tradycyjnym gospodarstwie domowym aż 50-80% wody ściekowej może być wykorzystane jako szara woda, a  najważniejsze korzyści z używania szarej wody  to:

  • mniejszy pobór wody pitnej z rzek i innych zbiorników wodnych,
  • mniejszy wpływ na środowisko ze względu na brak konieczności budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków ( przy integracji systemu szarej wody z toaletą kompostującą *),
  • zmniejszenie potrzebnego ciśnienia w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na mniejszy pobór wody i mniejszą ilość ścieków,
  • nawożenie gleby,
  • mniejsze zużycie energii i chemikaliów w porównaniu z tradycyjnym oczyszczaniem wody,
  • odbudowanie się poziomu wód gruntowych,
  • zwiększony wzrost roślinności,
  • odzyskanie składników nawożących, które w systemie tradycyjnym byłyby kierowane do oczyszczalni.

Szarą wodę  można wykorzystać do sprzątania, spłukiwania wody w toaletach, mycia samochodu, podlewania terenów zielonych. Średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynosi 100-150 litrów na dobę i w całości jest to woda zdatna do picia. Ponad 30% przeznaczane jest na spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów czy prace porządkowe, czyli na te czynności do których nie musimy wykorzystywać wody pitnej. Zatem możemy wykorzystywać wodę szarą i deszczową, co w znaczący sposób pomoże ograniczyć zużycie wody zdatnej do picia w gospodarstwie domowym, oraz zaoszczędzić na kosztach poboru wody i odbioru ścieków. Przyjmuje się, że dziennie na jedną osobę można uzyskać około 55 litrów wody szarej. Tematyka oszczędzania wody przeznaczonej do konsumpcji jest już szeroko rozpowszechniona. Obecnie  prowadzone są liczne badania  nad różnymi systemami umożliwiającymi wykorzystanie wód deszczowych, szarej wody lub oczyszczonych ścieków do różnych celów, w tym do spłukiwania muszli klozetowej. Ogólna efektywność systemów odzysku wody zależy między innymi od sprawności systemu podczyszczania oraz bilansu ekonomiczno- objętościowego.

Nie bez znaczenia  jest też znaczny, pozytywny wpływ odzyskiwania wody na środowisko. Wiele osób doskonale  rozumie już konieczność segregacji odpadów stałych w gospodarstwach domowych. Czas na to, żebyśmy tak samo podeszli do problemu segregacji odpadów wodnych. Recykling wody szarej to jeden z najprostszych sposobów na oszczędność wody i jednocześnie na ochronę środowiska.

*Toaleta kompostująca to dowolny system zmieniający ludzkie odchody w kompost i  żyzną ziemię poprzez naturalny rozkład materii organicznej  w zawarte w niej minerały. Mikro i makroorganizmy dokonują tego w odpowiednim czasie, przemieniając materiał podczas kolejnych stadiów utleniania, czasem również  przypadkowego rozkładu beztlenowego. Proces ten powinien trwać około 1 roku.   

Żródła: www.opowiecie.info; www.regiodom.pl

                                                                                                                           Małgorzata Grabczyńska

Skip to content