Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

W związku ze stosowaniem od 1 stycznia 2022 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz trwającymi pracami nad projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcją ekologiczną (która ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym) informujemy, że do czasu wejścia w życie nowej ustawy, nie będzie możliwe wydawanie decyzji przez organy IJHARS w zakresie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wstrzymanie składania wniosków dotyczących odstępstw do czasu wejścia w życie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

więcej : https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Skip to content