Wykaz instytucji w rolnictwie ekologicznym

Materiał siewny w rolnictwie ekologicznym

Od 2004 roku w gospodarstwach ekologicznych powinien być stosowany roślinny materiał rozmnożeniowy pochodzący z produkcji ekologicznej.
W związku z tym została utworzona i udostępniona odbiorcom baza danych, w której
 są zarejestrowane nasiona wyprodukowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej.
Jednostką organizacyjną prowadzącą wykaz dostawców nasion, materiału siewnego
 i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi, jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

  W zamieszczonym wykazie znajdują się gatunki, odmiany i ilości dostępnego materiału rozmnożeniowego.

Zabronione: stosowanie chemicznych zapraw nasiennych oraz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.

 

Wykaz dostawców materiału siewnego- więcej www.piorin.gov.pl

 

Wykaz  nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi- 

więcej www.piorin.gov.pl