WYDAWNICTWA

2012

Materiały konferencyjne: Forum Ochrony Środowiska “Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach”; praca zbiorowa

Folder: “Groźny AZBEST”; Bożena Błaszczyńska

Folder: “Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów”; Małgorzata Grabczyńska

Broszura: “Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”; Bożena Błaszczyńska

 

2009

Broszura – “Proekologiczne metody produkcji w ogrodach przydomowych”, Bożena Błaszczyńska

Folder- “Problematyczny Azbest…”, Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: “Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych”; praca zbiorowa

 

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie

 

2010

Folder: “Szambo czy własna oczyszczalnia ścieków?”, Agnieszka Dobosz-Idzik

“Ochrona a wypalanie roślinności”, Maria Grabczyńska

“Trujące dymy…..!!!”, Agnieszka Dobosz-Idzik

Broszura: “Wieści pogodowe według meteorologii ludowej”, Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: “Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych w systemie gospodarki odpadam”i; praca zbiorowa

 

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie

ochrona rodowiska a wypalanie rolinnoci.pdf

 

2011

Folder: “Odpady i śmieci- zmiany w przepisach” informator dla rolników; Maria Grabczyńska

Folder: “Sporządzanie komposty”; Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: “Postępowanie z odpadami o charakterze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów:; praca zbiorowa

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie