WYDARZENIA

Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

Dział Ekologii i Środowiska przeprowadził serię szkoleń nt. „Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym” skierowanych do rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia miały na celu pokazanie rolnikom roli małej retencji pracującej na korzyść zarówno jakości ich pól oraz plonów, jak i bioróżnorodności oraz ochrony zagrożonych gatunków.

Szkolenia odbyły się: 12 listopada w Świekatowie, 13 listopada w Pruszczu, 23 listopada w Rogowie i 28 listopada w Kamieniu Krajeńskim.