AKTUALNOŚCI

Zmiany przepisów prawnych w gospodarce odpadami

Uwaga!

1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz.2422) Dotyczy między innymi zmian w zakresie katalogu odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów.


2. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2017 poz.2056) Dotyczy opłaty recyklingowej za torebki foliowe.

ZMIANA PRZEPISÓW W DZIAŁANIU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Informujemy, że w Dz. U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

Czytaj więcej