root

Barszcz Sosnowskiego-obserwacje

W ciągu 2016 roku  na terenie wsi Minikowo wzdłuż ścieżki dydaktycznej pn.: „Na krawędzi Doliny Noteci” były prowadzone obserwacje niebezpiecznej rośliny inwazyjnej jaką jest Barszcz Sosnowskiego. W miarę możliwości starano się usuwać niebezpieczne okazy środkami mechanicznymi, ponieważ jest to obszar chroniony Natura 2000. Na obszarze, który nie jest objęty ochroną, z dala od cieków wodnych, zaleca się stosowanie metody kombinowanej (chemiczno-mechanicznej), ponieważ rośliny koszone szybko się regenerują, a zastosowanie glifosatu zapobiega szybkiemu rozwojowi rośliny. Trzeba jednak pamiętać, aby konsekwentnie usuwać rośliny, gdy tylko się pojawią. Najlepiej likwidować roślinę wraz z systemem korzeniowym, jednak należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa ponieważ Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie drażniącą oraz jest fototoksyczna.

Czytaj więcej

ZMIANA PRZEPISÓW W DZIAŁANIU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Informujemy, że w Dz. U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

Czytaj więcej

WSPARCIE NA PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Czytaj więcej

Konferencja ekologiczna w Zarzeczewie.

 

W połowie kwietnia br. w Kujawsko –Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, odbyła się konferencja nt: „ Rolnictwo ekologiczne – zmiany w przepisach prawnych”, która była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Czytaj więcej