root

“Na Krawędzi Doliny Noteci”- ścieżka dydaktyczna

Trasa ścieżki prowadzi przez różne formy ochrony różnorodności biologicznej. To tu "Na krawędzi Doliny Noteci" odkryjemy sekrety obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody "Hedera" i "Las Minikowski". Ścieżka umożliwia poznanie sąsiadujących z nimi ekosystemów oraz problematyki obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które coraz częściej stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody.

Galeria:

{rokbox album=|ochrona| title=|SCIEZKA| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2017SCIEZKA/*{/rokbox}

Animacje przyrodnicze

 

Warsztaty edukacyjne zrealizowane na terenie ścieżki dydaktycznej “Na Krawędzi Doliny Noteci” w Minikowie, prowadzone  w formie animacji przyrodniczych w roku  2016 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Czytaj więcej

PERSPEKTYWY DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO- RELACJA Z KONFERENCJI

Polska jest krajem o stosunkowo dużym potencjale rozwojowym dla rolnictwa ekologicznego ze względu nie tylko na warunki przyrodnicze, ale również na rozdrobnioną strukturę agrarną oraz relatywnie niski stopień zanieczyszczenia środowiska. Rosnące zainteresowanie i popyt na „produkty bliskie naturze” oraz możliwości eksportu żywności ekologicznej przemawiają za ożywieniem tego proekologicznego nurtu w rolnictwie.

Czytaj więcej