Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne  2021

19 września 2021 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i  krajowym. Na szczeblu krajowym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Tegoroczny etap wojewódzki konkursu nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz Terenowym Oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Celem Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne jest prezentacja dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej oraz upowszechnienie innowacyjnych metod produkcji rolniczej. Zadaniem konkursu jest inspirowanie rolników do podejmowania wyzwań i działań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu konkursu udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnorodnym profilu produkcji. Zwycięzcami zostali Piotr i Maciej Zdziarscy, właściciele rodzinnego gospodarstwa ekologicznego z miejscowości Łabiszyn Wieś, w gminie Łabiszyn, w powiecie żnińskim. Rolnicy od 2000r.  uprawiają ziemię metodami ekologicznymi, są właścicielami pierwszej ekologicznej masarni w Polsce o nazwie Rolmięs. Prowadzą hodowlę i chów bydła mięsnego, trzody chlewnej oraz utrzymują drób w gospodarstwie. Wszystkie grunty orne oraz łąki stanowią bazę pokarmową dla utrzymywanych zwierząt. Gospodarstwo Państwa Zdziarskich jest gospodarstwem nie tylko z dużą tradycją i doświadczeniem, ale przede wszystkim bardzo rozwojowym oraz dynamicznym, które wciąż się rozwija, szuka rozwiązań i poszerza swoją ofertę.

Drugie miejsce w konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne zajęli państwo Monika i Radosław  Gawineccy z miejscowości Narkowo, gmina Dobre, powiat radziejowski. Państwo Gawineccy prowadzą gospodarstwo o świetnie zbilansowanej produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Utrzymują ok. 30 sztuk bydła mlecznego. Dzięki doborowi ras i osobników stado cechuje się dużą zdrowotnością, łagodnym charakterem, dobrym wskaźnikiem wycieleń oraz mlecznością na zadowalającym poziomie. W gospodarstwie Państwa Gawineckich znakomicie zostaje wykorzystany potencjał gleb w celu pokrycia zapotrzebowania pokarmowego stada bydła. Dzięki ciężkiej pracy rolników na rynek trafia mleko ekologiczne w ilości ok 100 000 l rocznie.

Trzecią laureatką Konkursu została Pani Anna Stępień z miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola,  powiat tucholski. Pani Anna prowadzi gospodarstwo o zróżnicowanym profilu produkcji, uprawia zboża, utrzymuje trzodę chlewną, prowadzi produkcję warzywniczą. Rolniczka sprzedaje produkty wytworzone w gospodarstwie do kilku miejsc, zboża oraz trzodę chlewną do przetwórni ekologicznych, warzywa i owoce do sklepów z żywnością ekologiczną. Produkty można także nabyć prosto z gospodarstwa. Takie kanały dystrybucji mają pozytywny wpływ na dostępność produktów ekologicznych na lokalnym rynku.

Ponadto w konkursie wyróżniono dwa bardzo ciekawe i rozwijające się gospodarstwa. Pierwsze – Biocuda pana Macieja Burczyńskiego, z miejscowości Luszkówko, w gminie Pruszcz w powiecie świeckim zwraca uwagę na innowacyjne rozwiązania stosowane w gospodarstwie. Rozwiązanie te pozwalają na minimalizację oddziaływania na środowisko, opierając się głównie na podstawowej zasadzie rolnictwa ekologicznego „płytko mieszać i głęboko spulchniać”. Podejście takie pozwala na stworzenie dobrych warunków dla wzrostu uprawianych gatunków przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na glebę i środowisko. Pan Maciej uprawia wiele różnych gatunków, m.in. łubiny, soczewicę czy stare odmiany zbóż.

Gospodarstwo ekologiczne pana Kamila Jachymskiego oraz EKO-MŁYN pana Kazimierza Jachymskiego jest przykładem wspaniałej inicjatywy wprowadzającej na rynek produktów ekologicznych ciekawy asortyment różnych rodzajów mąk oraz kaszę gryczaną. W płodozmianie znaczącą rolę odgrywa uprawa starych odmian zbóż  takich jak żyto krzyca, pszenica orkisz, płaskurka, perska, okrągłoziarnowa czy samopsza. Dla lokalnego rynku ma to niewątpliwie duże znaczenie, podobnie jak prowadzona przez rolników uprawa nasienna roślin.

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na zwiększanie świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski o środowisko naturalne.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie życzy laureatom Konkursu dalszego rozwoju gospodarstw, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Tekst: Ilona Oleś
Zdjęcia: Damian Oparzela

Skip to content