Zmiany przepisów prawnych w gospodarce odpadami

Uwaga!

1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz.2422) Dotyczy między innymi zmian w zakresie katalogu odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów.


2. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2017 poz.2056) Dotyczy opłaty recyklingowej za torebki foliowe.