Bioróżnorodność – bogactwo wsi- Konferencja

7 marca 2017 roku w Minikowie odbyła się konferencja pt. „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”.

Uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką ochroną przyrody, utrzymaniem jej bioróżnorodności. Na spotkanie przybyli rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy parków krajobrazowych, nadleśnictw oraz młodzież szkolna. Zgromadzonych gości przywitał Ryszard Kamiński dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy wykład nt. „Bioróżnorodność szansą dla regionu” wygłosiła pani Bożena Herbuś, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii. Proces utraty bioróżnorodności nabiera szczególnego tempa, głównie na skutek zwiększającej się eksploatacji zasobów przyrody. Podczas wykładu zostały wymienione zagrożenia dla bioróżnorodności, m.in. globalne zmiany klimatu, gatunki inwazyjne, urbanizacja krajobrazu, rozrastające się układy komunikacyjne dezorganizujące połączenia ekosystemów. W obliczu zmieniającego się klimatu powstają nowe wyzwania dla rolnictwa, które powinno utrzymywać, a najlepiej poprawiać strukturę żyzności gleby, stwarzać warunki do życia owadów zapylających, zapewnić odpowiedni obieg składników pokarmowych i mikroelementów. Podkreślona została rola i szansa rolnictwa ekologicznego w znaczeniu bioróżnorodności. Drugi temat, również przedstawiony przez panią Bożenę Herbuś dotyczył ochrony powietrza. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się danymi na temat stanu i jakości powietrza w Polsce. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest dla nas wszystkich jakość powietrza. Zostały wskazane główne źródła zanieczyszczania powietrza. Sporo czasu poświęcono tzw. niskiej emisji, za którą w większości odpowiadają właściciele domków jednorodzinnych spalających złej jakości węgiel, a niestety często też śmieci. Dla podkreślenia wagi problemu została przedstawiona długa lista szkodliwego działania produktów spalania. Musimy pamiętać, że skutki zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne wzrastającego zanieczyszczenia powietrza odczuwa każdy z nas. Trzeci wykład nt. „Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich na przykładzie Stacji w Owczarach” przedstawił pan Rober Stańko, prezes Klubu Przyrodników w Świebodzinie. Stacja Terenowa powstała w celu objęcia czynną ochroną dobrze zachowanych muraw kserotermicznych w okolicy Owczar. W ramach działalności edukacyjnej została udostępniona ścieżka przyrodnicza oraz powstało jedyne w Polsce Muzeum Łąki i ogródek botaniczny prezentujący rośliny różnych typów łąk. Działalność Terenowej Stacji w obszarach wpisuje się znakomicie w ochronę bioróżnorodności. Pan Stańko opowiedział o znaczeniu muraw kserotermicznych, które są jednym z najbogatszych florystycznie zbiorowisk roślinnych, skupiających wiele chronionych i rzadkich, często reliktowych gatunków roślin. Przypomniał również o zaletach starych sadów, które charakteryzują się długowiecznością, wykształconą przez setki lat odpornością na mróz i choroby, oraz niepowtarzalną smakowitością i jakością owoców. Sporym zaskoczeniem była prezentacja nt. ogródka chwastów. Chwasty zazwyczaj kojarzą się jednoznacznie, czyli jako nieproszeni goście na polach, w sadach, ogrodach, które konkurują z roślinami uprawowymi o wodę, światło i składniki odżywcze. Jednakże chwasty odgrywają również pożyteczną rolę nie tylko dla przyrody i krajobrazu, ale także dla rolnictwa. W ochronie bioróżnorodności każdy gatunek jest nie do przecenienia. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Z uwagi na ogromne znaczenie przyrody oraz na coraz bardziej zmniejszającą się bioróżnorodność spotkania podnoszące świadomość w tym zakresie są niezbędne i myślę, że powinny być kontynuowane.

Opracowała:

Ilona Oleś

KPODR Minikowo