Animacje przyrodnicze

 

Warsztaty edukacyjne zrealizowane na terenie ścieżki dydaktycznej “Na Krawędzi Doliny Noteci” w Minikowie, prowadzone  w formie animacji przyrodniczych w roku  2016 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Tematem przewodnim wszystkich zajęć edukacyjnych był „Las” z uwagi na fakt, że ścieżka prowadzi przez kompleks leśny obejmujący dwa rezerwaty przyrody „Las Minikowski” oraz rezerwat „Hedera”. W zajęcia wplatane były elementy ornitologii oraz botaniki. Wszystkie animacje przyrodnicze przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem poszczególnych przystanków na ścieżce dydaktycznej „Na Krawędzi Doliny Noteci” :

Przystanek 1 – zasady poruszania się po terenach leśnych i objętych prawną ochroną przyrody jak rezerwaty czy obszary Natura 2000;

Przystanek 2– Rezerwat „Hedera” i jego walory przyrodnicze;

Przystanek 3 –Rośliny inwazyjne i rezerwat „Las Minikowski”

Przystanek 4– Sady tradycyjne i ich walory przyrodnicze (obserwacja wielu gatunków ptaków, płazów i zwierzyny leśnej) w tym punkt widokowy z widokiem na Dolinę Noteci;

Przystanek 5- Las grądowy i jego siedlisko, w tym wartość martwego drewna;

Przystanek 6 –Pola uprawne- obserwacje wielu gatunków ptaków i zwierzyny leśnej.

Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać lokalne walory środowiska przyrodniczego różnych gatunków zwierząt i zbiorowisk roślinnych, w tym gatunków inwazyjnych. Głównym założeniem przeprowadzonych zajęć terenowych była aktywizacja dzieci i młodzieży do poznawania niezwykle ciekawego lokalnego świata przyrody. Animacje w terenie przeprowadzono z wykorzystaniem sprzętu optycznego (lornetki, lupy i lunety), który umożliwił bliższe obserwacje ptaków, zwierzyny leśnej czy roślin.

Agnieszka Dobosz-Idzik

KPODR Minikowo

Galeria:

 

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2016ANIMACJE/*{/rokbox}