Funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej – po trzech latach od wprowadzenia zmian.

 

Prawidłowa gospodarka odpadami na obszarze gminy czy powiatu jest istotnym elementem ochrony środowiska, który zapewni mieszkańcom odpowiedni poziom czystości. Działania i technologie przetwarzania odpadów nie powinny stwarzać zagrożenia dla środowiska, a jedynie dążyć do tworzenia takiego systemu, który zapewni kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Taki system przede wszystkim powinien być oparty na procesie minimalizacji powstawania odpadów, oraz tak, aby jak największa ilość odpadów komunalnych była ponownie wykorzystana w postaci materiałów, substancji czy energii. Tymczasem w Polsce przez wiele lat składowanie odpadów było jedną z najpopularniejszych form postępowania z odpadami. Odpowiedzią na te działania była nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013 roku. Z perspektywy trzech lat oceniono jej funkcjonowanie podczas Forum Ochrony Środowiska w Przysieku . Spotkanie zostało zorganizowane przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 19 maja 2016 roku, a skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i instytucji związanych z ochroną środowiska . Forum otworzył i prowadził Pan Ryszard Kamiński zastępca dyrektora Kujawsko –Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Idee gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym( circular ekonomy) oraz ocenę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranej gminy przedstawiła Pani dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w kontekście funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz propozycje zmian na poziomie Unii Europejskiej i krajowym zreferował Pan prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pan Marek Pawlik z Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, omówił jak w praktyce przestrzegane są przepisy ustawy w świetle działalności kontrolnej Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po wystąpieniu każdego prelegenta zadawane były przez uczestników problemowe pytania, które pojawiły się w trakcie realizacji ustawy , a nie są jednoznacznie określone w przepisach. To wywołało dużą dyskusję podczas spotkania. Organizowane przez nasz Ośrodek, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska konferencje z zakresu zarządzania gospodarką odpadami na stałe wpisały się kalendarz, wykazują duże zainteresowanie i stąd zapewnienie ze strony organizatora i uczestników na kolejne spotkanie. A mając na uwadze w przyszłości nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie wiele tematów do omówienia.

Opracowanie: Małgorzata Grabczyńska

Galeria:

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2016FORUM/*{/rokbox}