Nowe przepisy w zakresie postępowania z elektro-śmieciami.

Symbol selektywnego zbierania odpadów. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Z tym też dniem traci moc ustawa z 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem przedstawionej ustawy jest zapobieganie niekorzystnym skutkom wywołanym wprowadzeniem do środowiska elektrośmieci. A do tej grupy należą zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie m. in. telewizory, pralki, lodówki, miksery, wiertarki, komputery, świetlówki, telefony komórkowe, baterie. Nowe regulacje mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągnięcia przez Polskę poziomów zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto Ustawa zakazuje projektowania sprzętu w taki sposób, by specyficzne rozwiązania techniczne uniemożliwiały ponowne wykorzystanie zużytych części. Ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabrania zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Teoretycznie ma to ograniczyć nielegalny demontaż ZSEiE w miejscach do tego nie przystosowanych. Niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą mogły zbierać tylko zakłady przetwarzania, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK-i) oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zmiany czekają między innymi duże sklepy o powierzchni co najmniej 400 m2. Sklepy te będą musiały nieodpłatnie przyjąć małogabarytowy ZSEiE z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt trzeba będzie uznać każdy sprzęt, którego zewnętrzne wymiary nie przekroczą 25 cm każdy. W przypadku większych sprzętów np.; pralki, czy piekarnika użytkownik będzie miał prawo oddać ten sprzęt sprzedającemu, o ile zakupi sprzęt tego samego rodzaju( pralkę, piekarnik). Ważny jest zapis mówiący, że zwrot będzie mógł nastąpić w miejscu dostawy, czyli jeżeli zamówimy lodówkę z dostawą do domu, to dostawca będzie musiał od razu zabrać ze sobą naszą starą lodówkę. Nie oddamy jednak starego telewizora za nową lodówkę. Do obowiązków wprowadzającego sprzęt do obrotu należy m.in. dołączenie ulotki o zakazie wrzucania przedmiotu do ogólnych śmieci, a także informowanie o sposobie zbierania takich elektro-odpadów. Właściwe postępowanie z nimi przyczyni się do ochrony środowiska przed szkodliwymi substancjami jakimi są metale ciężkie. ZSEiE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opracowała:   Maria Grabczyńska