XII Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów- od planów do realizacji” Eksploatację spalarni czas zacząć.

 

W dniach 17-19 listopada 2015 roku byłyśmy uczestnikami XII Międzynarodowej Konferencji w Krakowie. Cykliczne spotkania dotyczące gospodarki odpadami odbywają się co roku w różnych miastach Polski.

Konferencja pt: ”Termiczne przekształcanie odpadów- od planów do realizacji” zbiegła się w czasie, kiedy rozpoczęto eksploatację spalarni odpadów w Koninie i Bydgoszczy. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże , przybyło około 300 uczestników, między innymi z Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Finlandii. Opiekunem naukowym i moderatorem spotkania był dr habil. inż. Tadeusz Pająk z AGH w Krakowie. Podczas prezentacji mówiono o problemach i wyzwaniu jakie stoją przez eksploratorami nowych spalarni, czyli o konieczności przekonania mieszkańców do tego sposobu zagospodarowania odpadów. Reakcja ze strony mieszkańców wynika z ich niskiej świadomości, twierdzą, że spalane odpady emitują smród. Co w tym względzie możemy zmienić? Przede wszystkim edukować społeczeństwo poprzez przejrzystość i otwartość, polegającą na zwiedzaniu spalarni, na bieżąco pokazywać poziom emisji gazów. Pan Jakub Bator z Krakowskiego Holdingu Komunalnego podkreślił, że ogromne znaczenie mają prowadzone w mieście działania wizerunkowe i edukacyjne. W czasie konferencji podzielili się doświadczeniem związanym z budową i rozruchem zarządzający spalarniami: Andrzej Drewniak z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina i Tomasz Gulczewski z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura z Bydgoszczy. W ostatnim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili ekologiczną spalarnię odpadów w Krakowie. Zakład Termicznego Przekształcania 0dpadów powstaje jako końcowe ogniwo kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dzięki któremu Kraków osiągnie polskie i europejskie standardy w zakresie ochrony środowiska. Do nowoczesnej instalacji o wydajności 220 tysięcy ton odpadów na rok, trafią zmieszane odpady komunalne, z których wcześniej wyodrębnione zostaną użyteczne surowce wtórne. W wyniku utylizacji odpadów zostanie wyprodukowana energia cieplna w ilości ok. 280 000 MWh co odpowiada 10% rocznego zapotrzebowania miasta oraz energia elektryczna w ilości ok. 65 000 MWh odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu miejskich tramwajów. Podsumowując, termiczna obróbka odpadów jest najlepsza metodą na unieszkodliwianie odpadów niepodlegających recyklingowi, gdyż daje najwyższe ekonomiczne korzyści ich utylizacji oraz jest najbardziej przyjazna środowisku. Odzysk energii zawartej w odpadach czyni ten rodzaj technologii kluczowym elementem zintegrowanej polityki energetyczno- środowiskowej. Obok ograniczenia wytwarzania odpadów oraz ich recyklingu, obróbka termiczna jest ostatnim nieodzownym etapem w nowoczesnym, zrównoważonym systemie gospodarki odpadami. Oferuje maksymalną redukcję wszystkich zanieczyszczeń i zmniejsza objętość odpadów o ponad 90%. W procesie tym prawie nie występuje emisja zanieczyszczeń do środowiska, a dodatkowo można odzyskać tak cenne surowce jak żelazo, cynk, gips czy kwas solny. Odzysk energii z odpadów pozwala ponadto zaoszczędzić zużycie paliw kopalnych takich jak węgiel, olej i gaz. Co więcej, ponieważ znaczny % energii zawartej w odpadach pochodzi ze źródeł odnawialnych, część cyklu jest neutralna ze względu na emisję CO2. Termiczna utylizacja redukuje ponadto obciążenie składowisk śmieci, przyczyniając się do zmniejszenia emisji metanu, który ma znacznie silniejszy wpływ na efekt cieplarniany od dwutlenku węgla. Stężenia zanieczyszczeń w spalinach ze spalarni odpadów są zwykle czterokrotnie niższe od tych z konwencjonalnych elektrowni.

Bożena Błaszczyńska- Kierownik Działu Ekologii i Środowiska

Małgorzata Grabczyńska – Główny Specjalista ds. ekologii i środowiska