Konkurs “Człowiek i środowisko”

Podczas Kujawsko-pomorskiego Miodowego Lata, które odbędzie się w Zarzeczewie 9 sierpnia 2015r. przeprowadzony zostanie konkurs “Człowiek i środowisko”.

Forma  ta, ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, produkcji rolniczej w zgodzie ze środowiskiem.

Konkurs skierowany jest do wszystkich grup społeczeństwa odwiedzających w tym czasie Zarzeczewo. Początek planuje się o godz. 11:00 a zakończenie o godz. 13:00.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie rozwiązanie testu składającego się z 15 pytań. Osoby, które wykażą się największą wiedzą, nagrodzone zostaną zestawami krzewów.

Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.