Konferencja ekologiczna w Zarzeczewie.

 

W połowie kwietnia br. w Kujawsko –Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, odbyła się konferencja nt: „ Rolnictwo ekologiczne – zmiany w przepisach prawnych”, która była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, a tematy przedstawiane przez specjalistów wywoływały merytoryczną dyskusję nie tylko podczas konferencji, ale także po jej zakończeniu. Celem spotkania było przedstawienie zmian jakie zaszły w przepisach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz nowych zasad wsparcia finansowego dla rolników. Na wstępie Pani dr inż. Ewa Koreleska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy omówiła specyfikę żywności ekologicznej i jej rynku oraz zachowania konsumentów w tym segmencie żywności. Porównała rynki żywności w Polsce i innych krajach europejskich. A istotne dla rolników zmiany w zapisie ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 5 grudnia 2014 roku przedstawiła Pani dr inż. Urszula Sołtysiak z Jednostki Certyfikującej AGROBIOTEST z Warszawy. Dużym zainteresowaniem wśród rolników i doradców wzbudził wykład Pani Agnieszki Dobosz-Idzik z Ośrodka w Minikowie, która przedstawiła Działanie „Rolnictwo ekologiczne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W/w działanie w dużej części jest kontynuacją dotychczasowego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Działanie Rolnictwo ekologiczne jest skierowane na wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników oraz grup rolników, którzy zamierzają utrzymać lub też przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Pani Dobosz – Idzik przedstawiła wymogi szczegółowe pakietów/wariantów omawianego działania, stawki płatności, zobowiązania i ich zmiany, koszty transakcyjne oraz zmniejszenia płatności. Podczas konferencji uczestnicy dyskutowali i wyjaśniali z prelegentami niejasne zapisy zarówno w znowelizowanej ustawie o rolnictwie ekologicznym jak i w nowym działaniu PROW 2014-2020 „Rolnictwo Ekologiczne”. Ponieważ konferencje z zakresu rolnictwa ekologicznego cieszą się dużym zainteresowaniem, w związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do Zarzeczewa w przyszłym roku.

Małgorzata Grabczyńska

Galeria:

{rokbox album=|rolnictwo| title=|konkurs| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/rolnictwo/2015konferencja/*{/rokbox}