Wojewódzkie podsumowanie „Ekologizacji Wsi…”

 

6 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie podsumowano wojewódzki etap konkursu “Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”.

Przypomnijmy, że całe zdarzenie związane było z realizacją wielomiesięcznego programu “Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań  społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej.” Powyższy program to nie tylko estetyka zagrody, ale wiele innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego m.in. inwestycje w energię odnawialną, przydomowe oczyszczalnie ścieków czy też prawidłowa gospodarka odpadami.

Tegoroczny program obejmował gospodarstwa zlokalizowane w miejscowościach: Nowy Sumin, Kopczyn, Brzeźno, Nowa Wieś, Wichowo, Kolonia Piaski, Sadłowo, Skibin w sumie 120 gospodarstw z 8 gmin.

Uczestnicy zobowiązani byli do wdrażania założeń powyższego działania, którego celem nadrzędnym
było ograniczenie wypływu zanieczyszczeń  pochodzenia rolniczego do środowiska.

Na etapie gminnym spośród  15 gospodarstw danej wsi, wyłoniono laureatów, którzy przystąpili
do finalnego etapu wojewódzkiego.

Tegoroczni uczestnicy programu wykazali bardzo wysoką świadomość w kwestii ochrony środowiska, prowadząc działalność w obrębie gospodarstwa z poszanowaniem jego dóbr, podejmując w tym zakresie wiele innowacyjnych rozwiązań.

Na etapie wojewódzkim Komisja konkursowa na podstawie wizytacji gospodarstw dokonała wyboru gospodarstwa, które najlepiej wdrożyły założenia programu.

 

1 miejsce-  Anna i Paweł Wojciechowscy z powiatu lipnowskiego, wsi Wichowo, gminy Lipno

2 miejsce -Wioletta i Andrzej Czech z powiatu tucholskiego, wsi Nowa Wieś, gminy Lubicz

2 miejsce- Urszula i Sławomir Kulwiccy z powiatu rypińskiego, wsi Sadłowo Nowe, gminy Rypin

3 miejsce- Helena i Krzysztof Żmudzińscy z powiatu świeckiego, wsi Niewieścin, gminy Pruszcz

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

1. Agnieszka i Martin Mąkol z powiatu radziejowskiego, gminy Radziejów, wsi Biskupice

2. Małgorzata i Artur Kręciccy z powiatu Włocławskiego, gminy Lubraniec, wsi Kolonia Piaski

 

WYRÓŻNIENIA

1. Halina i Marek Pawłowscy z powiatu tucholskiego, gminy Cekcyn, wsi Nowy Sumin

2. Danuta i Jarosław Leśny z powiatu mogileńskiego, gminy Mogilno, wsi Padniewo.

 

Wielomiesięczny program “Ekologizacja wsi…” zrealizowany został dzięki środkom z WFOŚIGW w Toruniu, w tym również nagrody zakupione dla laureatów etapu gminnego jak i wojewódzkiego.

GALERIA:

{rokbox album=|ochrona| title=|ekologizacja| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/EKOLOGIZACJA2014/*{/rokbox}