2014, FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA w Przysieku

Kolejne Forum Ochrony Środowiska już za nami.

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów lokalnych, zorganizował 22 maja br. w siedzibie Oddziału w Przysieku kolejne Forum Ochrony Środowiska. Od pięciu już lat tematem przewodnim spotkań  jest zarządzanie gospodarką odpadami. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki w tym zakresie zostały przejęte przez gminy.

Podczas konferencji prof.UKW dr hab. Zbigniew Bukowski przedstawił prawne aspekty zarządzania przez gminy gospodarką odpadami- praktyczne doświadczenia w rok po zmianach systemowych. O selektywnej zbiórce odpadów oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie mówiła dr Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oceniła na podstawie przeprowadzonych ankiet Pani Kamila Czaczyk-Medeksa z firmy EKOMILA z Bydgoszczy.

Na koniec spotkania, rozwiązanie w zakresie zarządzania gospodarką odpadami przedstawił

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pan Piotr Kałamon, które przyjęto z ogromnym zainteresowaniem.

Przedstawiciele samorządów lokalnych wraz z ekspertami dyskutowali nad dobrymi rozwiązaniami i stwierdzili  konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian do ustawy, aby sprawniej odbywało się zarządzanie gospodarką odpadami na terenie gmin.

Galeria

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/FORUM2014/*{/rokbox}