2013

 

Materiały konferencyjne: Forum Ochrony Środowiska “Gospodarka odpadami komunalnymi- wdrożenie nowego systemu”; praca zbiorowa

Folder: Produkcja rolnicza w zgodzie ze środowiskiem”; Agnieszka Dobosz-Idzik

Folder: “Postępowanie ze środkami ochrony roślin”; Joanna Hutek

Folder: “Chemia gospodarcza a ochrona środowiska”; Małgorzata Grabczyńska

Broszura: “Rola zadrzewień na obszarach wiejskich”; Bożena Błaszczyńska