Podsumowanie XVIII-tej edycji programu nt. ” Ekologizacja wsi woj k-p…2013″ dnia 6.11.2013r.

 

6 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku odbyło się seminarium poświęcone wojewódzkiemu podsumowaniu konkursu pn. „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Konkurs jest częścią programu realizowanego już po raz XVIII-ty pn. „Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrożenie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu zostało poprzedzone wykładami z ochrony środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. Pierwsza prelegentka Maria Ochmańska z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie zaprezentowała odnawialne źródła energii dla domu i zagrody. Następny wykład poświęcony został Zasadom wzajemnej zgodności w zakresie ochrony środowiska- najczęstsze błędy, który przedstawiła Lidia Lewandowska z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Na sam koniec wykładów omówiona została Kompleksowa ochrona środowiska w zagrodzie wiejskiej przez Bożenę Błaszczyńską z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Głównym celem 18-tej edycji programu było wypracowanie właściwych nawyków i kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania nawozów organicznych i mineralnych, gospodarki odpadami, ochrony zdrowia, estetyki zagrody wiejskiej oraz ochrony krajobrazu przyrodniczego poprzez podnoszenie wiedzy, oddziaływanie na świadomość ekologiczną, wdrożenie Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, wprowadzenie w życie obowiązujących przepisów prawnych w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ostatniej części spotkania zostały ogłoszone wyniki w/w konkursu i uroczyste uhonorowanie wszystkich laureatów przez dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Romana Sassa oraz P. Danutę Sobocińską z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nagrodami rzeczowymi. Konkurs organizowany był w dwóch etapach: gminnym i wojewódzkim. Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele 120 gospodarstwa rolnych zlokalizowanych na terenie 8 gmin naszego regionu. W każdej gminie wyznaczony został doradca, który miał za zadanie kompleksowego wdrożenia zadań o charakterze proekologicznym. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie dokonała objazdu i lustracji 8 laureatów wyłonionych w gminnym etapie konkursu.

 

Fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Wszystkim laureatom konkursu tym wyróżnionych jak i z miejscami serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w zagospodarowywaniu zagrody wiejskiej.