Konferencja otwierajaca ściężke dydaktyczną “Na krawędzi Doliny Noteci”, 2.10.2013

 

2 października br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych odbyła się konferencja otwierająca ścieżkę przyrodniczą „Na krawędzi Doliny Noteci”. Tematem przewodnim było „Udostępnianie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Doświadczeni, metody, inspiracje”. Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Nadleśnictw, Ośrodków edukacji przyrodniczych, szkoły, przedszkola.

Podczas konferencji dr Marek Machnikowski Regionalny Konserwator Przyrody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaprezentował zasoby przyrodnicze Doliny Noteci. W trakcie wykładu szczególną uwagę zwrócono na różnorodność gatunkową roślin i zwierząt, które zostały objęte różnymi formami ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Joanna Monastyrska z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krosnicach przedstawiła na przykładzie Doliny Baryczy „Praktyczną edukację przyrodniczą na terenach chronionych”. Swoimi doświadczeniami podzielili się również wykładowcy z innych instytucji prowadzących edukację ekologiczną. Swoją praktyczną wiedzą w tym kierunki wspomógł Kazimierz Stosik z Nadleśnictwa Żołędowo a także Jarosław Pająkowski z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Oprócz form edukacji z różnych Ośrodków edukacji przedstawione zostały zasoby przyrodnicze całego województwa począwszy od zbiorowisk leśnych po zbiorowiska łąkowe. Na sam koniec części merytorycznej konferencji Dawid Kilon z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków przedstawił Birdwatching jako nowy kierunek turystyki przyrodniczej w Polsce i na Zachodzie.

Równolegle z konferencją odbył się Wernisaż Przyrodniczy „Doliny Noteci” autorstwa Adama Kopowskiego pracownika Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po zakończeniu części merytorycznej konferencji obyła się inauguracyjna prezentacja zasobów przyrodniczych ścieżki dydaktycznej „Na krawędzi Dolin Noteci” Inauguracyjne przejście ścieżki poprowadzili Tomasz Kistowski i Joanna Hutek z KPODR Minikowo wraz z Dawidem Kilonem. Przejście ścieżki rozpoczęło się tuż za budynkiem Ośrodka przez Rezerwat Hedera aż do punktu widokowego znajdującego się w starym sadzie gdzie zorganizowany został poczęstunek. Po skosztowaniu wiejskich przysmaków uczestnicy zapoznali się z dalszą część trasy wodzącą przez Rezerwat Las Minikowski.

Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z wiedzy i doświadczeniu osób prowadzących we własnych centrach edukacji przyrodniczych. Dowiedzieli się jak funkcjonują, z jakimi problemami musieli się zmagać oraz z jakich środków korzystają.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na ścieżkę dydaktyczną „Na krawędzi Doliny Noteci”

 

Galeria

{rokbox album=|srodowisko| title=|REALIZOWANE_PROJEKTY| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/2013_10_02_RPO/*{/rokbox}