Budowa ścieżki przyrodniczej

 

Zapraszamy w podróż po ścieżce przyrodniczej “Na krawędzi Doliny Noteci”, która powstaje w ramach projektu “Utworzenie i promocja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Rozwoju Zielonej Gospodarki oraz ścieżki dydaktycznej”, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Trasa ścieżki została wytyczona przez tereny przyrodnicze cenne takie jak Rezerwat Hedera, Rezerwat Las Minikowski oraz obszary objęte Europejską Siecią Ochrony Przyrody Natura 2000.

Planowane zakończenie prac 14.08.2013

{rokbox album=|srodowisko| title=|REALIZOWANE_PROJEKTY| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/budowa_sciezki_2013/*{/rokbox}