2013, Spotkanie w Przysieku

Forum Ochrony Środowiska 22.05.2013

 

W dniu 22 maja br. w Przysieku odbyło się kolejne już Forum Ochrony Środowiska, organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. „Gospodarka odpadami komunalnymi- wdrażanie nowego systemu” to kontynuacja tematu z ubiegłego roku, a nawiązującego do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagadnienie to jest nadal aktualne i jednocześnie budzące wiele wątpliwości zarówno dla gmin, które przejęły zadania zgodnie z ustawą jak i dla mieszkańców.

Na spotkanie przybyli licznie przedstawiciele samorządów, firm odpadowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Zadawano pytania specjalistom, dyskutowano o problemach związanych z wdrożeniem nowego systemu.

Relacje z konferencji w Przysieku można  będzie obejrzeć w TVP Bydgoszcz w programie EkoOpcje oraz wysłuchać audycji w Radio Pomorza i Kujaw.

 

PROGRAM

Prowadzenie Forum Ochrony Środowiska- Ryszard Kamiński – Zastępca Dyrektora  KPODR Minikowo

10.00 – Otwarcie Forum– Zastępca Dyrektora KP ODR Minikowo

10.15 –   Uwarunkowania prawne wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –dr hab. Zbigniew Bukowski- prof. nadzw. UKW Wydziału Administracji i Nauk Społecznych- Instytutu Prawa Administracji i Zarządzania

11.00 – Wymagania selektywnej zbiórki. Organizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów- dr inż. Barbara Kozłowska –adiunkt  Politechniki Łódzkiej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych

11.45 – Przerwa kawowa

12.15 – Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy- dr  Grażyna Ciemniak – Zastępca Prezydenta  Miasta Bydgoszczy

13.00 – Miejsce organizacji odzysku w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi  Kamila  Czaczyk – Medeksa- Eurobac Organizacja Odzysku S.A.

13.20 – Podsumowanie forum

Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy za rok!!

Galeria

{rokbox album=|ochrona| title=|forum| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/Forum2013/*{/rokbox}