Ważne!!

Informacja dla producentów ekologicznych

Zgodnie z Ustawą o rolnictwie ekologicznym każdy producent ekologiczny ma obowiązek zgłoszenia działalności w zakresie produkcji pasz do Powiatowego Inspektora Weterynarii. Należy podkreślić, że przy braku stosownej rejestracji lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie produkcji pasz, Inspekcja Weterynaryjna będzie zobowiązana do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych, a nawet konsekwencji może wydać decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obrotu zwierząt utrzymywanych w takim gospodarstwie.