2012

Materiały konferencyjne: Forum Ochrony Środowiska “Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach”; praca zbiorowa

Folder: “Groźny AZBEST”; Bożena Błaszczyńska

Folder: “Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów”; Małgorzata Grabczyńska

Broszura: “Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”; Bożena Błaszczyńska