Żywność ekologiczna z nowym logo

 

 

Od 1 lipca br. wszystkie produkty ekologiczne na terenie Unii Europejskiej powinny być znakowane nowym unijnym logo rolnictwa ekologicznego.

Okres przejściowy dla żywności ekologicznej na dostosowanie się do nowych unijnych zasad oznakowania dobiega końca. Od 1 lipca br. unijne logo ekologiczne w postaci listka będzie obowiązkowo widnieć na wszelkiej pakowanej żywności ekologicznej,
którą wytworzono w jednym z państw członkowskich UE i która spełnia normy żywności ekologicznej. Wyjątkiem są ekologiczne produkty niepakowne i importowane gdzie logo żywności ekologicznej nadal będzie nieobowiązkowe.

Obok nowego unijnego logo rolnictwa ekologicznego w dalszym ciągu będą mogły być umieszczane znaki prywatne, regionalne lub krajowe.

Euro-logo żywności ekologicznej-zostało wprowadzone w dniu 1 lipca 2010 roku. Nim stał się obowiązkowym znakiem, utożsamiającym się z żywnością ekologiczną wprowadzono dwuletni okres przejściowy, by umożliwić wszystkim producentom dostosowania
się do nowych zasad znakowania produktów ekologicznych oraz by zużyć produkty pakowane i oznaczone starym eko- znakiem. Nowe logo można zastosować na opakowaniu produktów ekologicznych, gdzie co najmniej 95% składników produktu jest ekologicznych.

Unijne logo musi być stosowane:

 • W oznakowaniu eko- produktów paczkowanych,
 • wprowadzanych do obrotu jako ekologiczne
 • zgodnie z wymogami UE (rozp.834/2007)
 • Zawierających > 95% składników pochodzenia eko- rolniczego
 • W widocznym miejscu, czytelne i nieusuwalne (art. 24, 834/2007)

Logo rolnictwa ekologicznego może być stosowane dobrowolnie:

 • Jako oznakowanie eko- produktów w opakowaniach hurtowych
 • Jako oznakowanie eko- produktów
 • importowanych z krajów trzecich,
 • wyprodukowanych i kontrolowanych
 • zgodnie z wymogami UE
 • w reklamie eko- produktów

Należy pamiętać, że pod żadnym względem logo rolnictwa ekologicznego nie należy stosować w przypadkach jak:

 • W oznakowaniu produktów z okresu konwersji (przestawiania) na rolnictwo ekologiczne
 • W oznakowaniu produktów zawierających mniej niż 95% składników pochodzenia eko- rolniczego
 • W oznakowaniu produktów z dziczyzny oraz rybołówstwa, zawierających składniki eko -rolnicze

Ważne zasady stosowania unijnego logo rolnictwa ekologicznego

Logo rolnictwa ekologicznego powinno być stosowane w widocznym miejscu, czytelne, nieusuwalne.

 • Poniżej logo – nr kodowy jednostki certyfikującej producenta / dostawcę eko- produktu
 • AB – kod państwa jednostki certyfikującej
 • CDE – wyróżnik eko- rolniczego statusu: BIO, EKO, ORG
 • 999 – max. trzycyfrowy numer kodowy, nadany przez państwo członkowskie jednostce certyfikującej

 

 • Poniżej numeru jednostki certyfikującej AB-CDE-999 oznaczenie pochodzenia surowców rolniczych    Rolnictwo UE / spoza UE
 • Rolnictwo UE – jeśli wszystkie składniki pochodzą z UE
 • Rolnictwo PL – jeśli 98% składników z Polski (z danego państwa UE)
 • Rolnictwo spoza UE – jeśli wszystkie składniki pochodzą spoza UE
 • Rolnictwo UE / spoza UE – jeśli część składników z UE, a część spoza UE