Jak postępować z elektrośmieciami

 

Z dniem 01 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przepisy mają przyczynić się do zwiększenia ilości elektrośmieci ( 4kg na mieszkańca – wymóg unijny), a najważniejsza sprawa to podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Istotne zmiany, które dotyczą bezpośrednio wszystkich konsumentów to:

 

1. Większa sieć punktów zbierających elektrośmieci.

 

 

Punkty skupu złomu oraz punkty serwisowe zostały zobligowane, jako nowe punkty do zbierania elektrośmieci. Obowiązkowo powinny być zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, aby legalnie przyjmować zużyty sprzęt, a następnie przekazywać do zakładów przetwarzających.

Punkty skupu złomu( tylko te działające w oparciu o pozwolenie wydane przez GIOŚ), powinny przyjmować od konsumentów zużyty sprzęt bezpłatnie bez ograniczeń ilościowych. Włączenie do sieci punktów skupu złomu ma na celu ograniczenie szarej strefy nierejestrowanego przepływu elektrośmieci oraz gwarantować ich prawidłowe i bezpieczne przetworzenie.

Punkty serwisowe– zajmujące się naprawą zepsutych urządzeń mają obowiązek bezpłatnie przyjąć od klienta stary sprzęt AGD wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna. Pracownik serwisu, może jednak odmówić przyjęcia elektrośmieci, gdy klient przyniesie sprzęt z zamiarem pozbycia się, a nie naprawy oraz gdy urządzenie to stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników serwisu.

W sklepie elektrośmieci można oddać legalnie i zgodnie z prawem w momencie zakupu nowych urządzeń( na zasadzie wymiany stary sprzęt na nowy). Transport zapewniamy we własnym zakresie.

 

Do gminnego punktu zbierania można legalnie, tak jak dotychczas oddać elektrośmieci, zgodnie z prawem w ilości bez ograniczeń.( Transport we własnym zakresie). Baza adresów punktów zbierania powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędach Gmin.

Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny.

Gdy jest źle jest zagospodarowany lub zdemontowany niewłaściwie, może zanieczyszczać środowisko. Również może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, poprzez trujące substancje zawarte w tych urządzeniach.

Za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika obowiązuje kara do 5 tys.zł.

 

 

2. Edukacja ekologiczna- widoczne koszty recyklingu.

Od tego roku mieszkańcy Polski mogą dowiedzieć się, ile wynoszą opłaty recyklingowe zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dotychczas koszt ten ukryty był w cenie.

Po nowelizacji przepisów, sprzedawcy mają obowiązek uwidocznienia kosztów recyklingu (KGO- koszt gospodarowania odpadem). Obejmuje między innymi transport, odzysk i przetworzenie zużytych sprzętów. Ma on być teraz uwidoczniony w cenie wszystkich urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Będą to małe i duże AGD, sprzęt audiowizualny, oświetleniowy oraz elektronarzędzia.

Celem uwidocznienia kosztów recyklingu elektrośmieci jest zwiększenie ekologicznej świadomości społeczeństwa, poprzez pokazanie kupującym wysokości kosztów za późniejsze zagospodarowanie zużytego sprzętu, które ponoszą już w momencie zakupu nowych urządzeń. Ustawodawca liczy, że to bardziej zmotywuje konsumentów do prawidłowego pozbywania się niepotrzebnych elektrośmieci przeznaczonych do recyklingu.

Za wprowadzeniem tej zmiany, był fakt, że w przypadku, gdy koszt był ukryty, ostateczna cena produktów wzrastała poprzez dodatkową marżę pośredników handlowych, którzy nieprawidłowo ją naliczali.

Zbiórka elektrośmieci- 4kg na mieszkańca.

Na mocy dyrektywy unijnej Polska została zobligowana do osiągnięcia do końca 2008 r. średniego poziomu zebranego zużytego sprzętu na minimalnym poziomie 4kg na mieszkańca.

Nowelizacja ustawy ( Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.) ma zwiększyć wydajność oraz efektywność systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, aby osiągnąć cel wyznaczony przez dyrektywę unijną i już w 2009 roku osiągnąć poziom 4 kg elektrośmieci na mieszkańca.

Wśród nas pokutuje zasada z przeszłości, że zostawialiśmy sprzęt zużyty, bo może się jeszcze na coś przydać.

Proszę Państwa już czas opróżnić, z elektrorupieci swoje piwnice, strychy, pomieszczenia gospodarcze.