2011

Folder: “Odpady i śmieci- zmiany w przepisach” informator dla rolników; Maria Grabczyńska

Folder: “Sporządzanie komposty”; Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: “Postępowanie z odpadami o charakterze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów:; praca zbiorowa

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie