Forum Ochrony Środowiska 2012

 

Nowe zadania gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

PROGRAM

10.00   Otwarcie Forum Ochrony Środowiska
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

10.15   Zadania gmin w zakresie organizowania nowych systemów postępowania z odpadami komunalnymi
Marek Górski – Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński

11.00   Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy w kontekście zmienionych przepisów prawnych
Bolesław Maksymowicz – Państwowa Rada Ochrony Środowiska

11.45   Przerwa kawowa

12.15   Uchwały rady gmin wprowadzające nowy system postępowania z odpadami komunalnymi
Zbigniew Bukowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

13.00   Rola samorządu województwa w tworzeniu systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
na terenie województwa

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

13.30   Rola organizacji odzysku w systemie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych
Ryszard Wójcik – Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA

14.00   Podsumowanie Forum

Do pobrania materiały konferencyjne kliknij poniżej
http://www.kpodr.pl/index.php/galeria/1307-forum-ochrony-rodowiska

Galeria

{rokbox album=|ochrona| title=|konferencje| thumbsize=|150 113|}/images/ekologia/ochrona/Forum2012/*{/rokbox}