logo

KONTAKT

FILMY


TROP Natury PDF Drukuj Email

Dział ekologii i ochrony środowiska uczestniczy w przygotowaniu projektu pn. „Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim (akronim: TROP Natury).”

 

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa

kujawsko-pomorskiego, poprzez promocję zasobów przyrodniczych, co w następstwie wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania mieszkańców na środowisko. Projekt ma charakter kampanii informacyjno- promocyjnej o zasięgu regionalnym. Obejmuje przeprowadzenie szeregu działań:

- animacje przyrodnicze, praca z grupą docelową poprzez cykl spotkań animacyjnych, każde spotkanie poświęcone innemu zagadnieniu – np. rośliny, ptaki, owady, łańcuch pokarmowy, ekosystem lasu, łąki, pola, gatunki objęte ochroną, gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych itp.

- wortal internetowy- „Skarbiec Przyrody”, będzie służył działaniom promującym dziedzictwo przyrodnicze województwa.

- spotkania informacyjne- na szczeblu powiatowym,

- wyjazdy w miejsca atrakcyjne przyrodniczo w województwie kujawsko-pomorskim,

- stoiska promocyjno-informacyjne na powiatowych imprezach masowych (np. dożynki, festyny),

- Święto łąk- impreza masowa, która odbędzie się w okresie związanym z pokosami

(czerwiec-wrzesień),

- organizacja dwóch konferencji, druk materiałów promocyjnych (ulotki albumy), artykuły w prasie, audycje radiowe,

- konkursy przyrodnicze z nagrodami.

 

Większość powiatów postuluje promocję edukacji ekologicznej społeczeństwa, jako sposób na poprawę ochrony środowiska i bioróżnorodności i większość upatruje w zasobach przyrodniczych szansy rozwoju. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno samorządów, jak i mieszkańców.

 

Projekt będzie realizowany funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting budget hosting Valid XHTML and CSS.