WYDAWNICTWA

2012

Materiały konferencyjne: Forum Ochrony Środowiska „Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach”; praca zbiorowa

Folder: „Groźny AZBEST”; Bożena Błaszczyńska

Folder: „Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów”; Małgorzata Grabczyńska

Broszura: „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”; Bożena Błaszczyńska

 

2009

Broszura – „Proekologiczne metody produkcji w ogrodach przydomowych”, Bożena Błaszczyńska

Folder- „Problematyczny Azbest…”, Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: „Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych”; praca zbiorowa

 

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie

 

2010

Folder: „Szambo czy własna oczyszczalnia ścieków?”, Agnieszka Dobosz-Idzik

„Ochrona a wypalanie roślinności”, Maria Grabczyńska

„Trujące dymy…..!!!”, Agnieszka Dobosz-Idzik

Broszura: „Wieści pogodowe według meteorologii ludowej”, Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: „Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych w systemie gospodarki odpadam”i; praca zbiorowa

 

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie

ochrona rodowiska a wypalanie rolinnoci.pdf

 

2011

Folder: „Odpady i śmieci- zmiany w przepisach” informator dla rolników; Maria Grabczyńska

Folder: „Sporządzanie komposty”; Bożena Błaszczyńska

Materiały konferencyjne: „Postępowanie z odpadami o charakterze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów:; praca zbiorowa

Aby zobaczyć więcej- kliknij na zdjęcie